Се додаде во кошничката

Царински тарифи и такси

UBUY нуди различни видови на царинење во зависност од земјата на увоз,

Платени царини/увозни давачки и даноци:

 1. Клиентот ги плаќа давачките и даноците однапред на UBUY по поставувањето на нарачката
 2. Клиентот нема да плати дополнителни трошоци.
 3. Доколку се бара каков било документ од страна на клиентот, потребно е примачот навремено да го обезбеди документот.

Неплатени царини/увозни давачки и даноци:

 1. Клиентот нема да ги плати давачките и даноците на UBUY при поставувањето на нарачката
 2. Надоместоците ќе бидат подмирени од страна на клиентот до превозникот за царината да ја ослободи пратката.
 3. Клиентот ќе добие фактура од шпедитерската компанија која вклучува царина, увозни даноци и други трошоци.
 4. Клиентот мора да ја зачува потврдата за плаќање царина за идна потреба.
 5. Клиентот е одговорен само за плаќање царина и други давачки за време на царинењето; ако курирот побара дополнителен износ за време на испораката, ве молиме контактирајте го нашиот оддел за услуги на клиентите веднаш.

Пресметување царини/увозни давачки и даноци:

 1. Царините/увозните давачки и даноците кои се наплаќаат при наплата претставуваат проценка, а не точна пресметка.
 2. Доколку реалните царински такси ги надминат проценетите царински такси преземени во моментот на поставување на нарачката, UBUY ќе ги плати дополнителните надоместоци што се наплаќаат.
 3. Горенаведените услови важат и за испорака на кој било производ за замена (ако е применливо).

Фактори кои играат важна улога во проценката на царинските/увозните давачки и даноците:

 1. Категорија на производ и цена
 2. Трошоци за испорака и тежина на пакет
 3. Канал за царинење
 4. може да се наплатат трошоци за складирање за какво било одложување за поднесување на потребната документација.
 5. Увозни даноци врз основа на износите на царинските давачки
 6. Увозни такси според царинските правила на земјата одредиште.
 7. Клиентот може да добие повеќе пратки за една нарачка; соодветно ќе се применуваат царински давачки за пратките.